Reklama na internetu

Marketing, reklama na serveru

P i X O L O s.r.o.
e-mail: [email protected]
tel./fax.+420 222 94 66 06

 

Podmínky inzerce

Na serveru eXtraINZERCE.eu je možno ZDARMA inzerovat soukromou nabídku a poptávku po zboží, i službách.

K každému inzerátu lze vložit www adresu jiných stránek. Server ovšem primárně neslouží jako rozcestník na jiné www stránky, proto je tato adresa zobrazena až po zvýhodnění inzerátu pro zobrazení www adresy. Jiné vložení www adresy do inzerátu, do nadpisu, popisu, obrázku nebo i jména účastníka může být provozovatelem považováno za nežádoucí a takový inzerát může být bez varování smazán. A to i v případě je-li zvýrazněn pomocí SMS zprávy.


Dále je přímo ZAKÁZÁNO:

 • inzerovat prodej nebo služby, které jsou v rozporu s platnými zákony České Republiky a porušují autorská práva dalších osob či subjektů, zejména prodej kopírovaných filmů, hudby, počítačových a televizních her, a jiných digitálních médií
 • vkládat do inzerátů HTML, nebo i jiné skripty
 • duplikovat inzeráty do více kategorií najednou, ačkoliv jejich obsah je naprosto totožný
 • vkládat inzeráty do jiných kategorií než do kterých správně patří
 • ZÁKAZ INZERCE:
  • hubnutí
  • léků
  • multilevel a provizních systémů
  • emailingu a jiných bezpracných výdělků
  • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
  • kopírování disket, CD, DVD
Uživatel bere na vědomí:
 • že jeho inzerát, porušující jedno z výše uvedených pravidel, může být kdykoliv a bez upozornění editován nebo smazán, a to i v případě je-li placený pomocí SMS zprávy
 • že pokud poruší pravidla natolik závažně (porušení autorského zákona, slušných mravů, nebo libovolného zákona České republiky), mohou být jeho indície předány k řešení příslušných orgánů České republiky a zároveň mu bude přístup na www stránky nadále zamezen
 • že pokud bude inzerát vyhodnocen administrátorem serveru jako firemní inzerce či komerční sdělení, bude uživatel vyzván k aktivaci inzerátu pomocí platby SMS zprávou, do zaplacení nebude inzerát zobrazen na serveru
 • že pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se
 • že se inzerát po uplynutí doby 3 měsíců, automaticky vymaže
 • že provozovatel na serveru pouze nabízí možnost kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím a není zodpovědný za nabízené služby ani zboží, za jejich kvalitu, původ, dodání nebo zaplacení a nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé jemu nebo třetí osobě, která takové služby nebo zboží využila
 • že registrací, nebo vložením inzerátu na server eXtraINZERCE.eu dává svolení k zasílání novinek a komerčních nabídek z toho serveru, které si může na svém účtě kdykoliv vypnout i zapnout

Zvýhodnění inzerce - platba SMS zprávou.

 • příslušný tvar SMS zprávy spolu s číslem bude vygenerován po zadání inzerátu, vždy jej najdete také po přihlášení v nabídce UŽIVATEL - MOJE INZERÁTY
 • přednostní výpis inzerátu v kategorii
 • zobrazení www adresy u inzerátu
 • možnost vložit celkem 6 fotografií k inzerátu

Ceník zvýhodnění soukromé inzerce:

 • zvýhodnění inzerátu na 10 dnů - 20 Kč
 • zvýhodnění inzerátu na 1měsíc - 30 Kč
 • zvýhodnění inzerátu na 3měsíce- 40 Kč

Ceník zvýhodnění firemní inzerce:

 • zvýhodnění inzerátu na 10 dnů - 40 Kč
 • zvýhodnění inzerátu na 1měsíc - 60 Kč
 • zvýhodnění inzerátu na 3měsíce- 79 Kč

Zvýhodněná inzerce - inzerát na hlavní stranu

 • platnost na max.10 dnů - 79 Kč ( Platnost omezena do objednání dalších 25 zvýhodnění inzerátu na hlavní stranu).

Více inzerátů - zvýhodněná inzerce  pro společnosti ( možnost platby na fakturu).
Objednávky: e-mail: [email protected] , tel./fax.+420 222 94 66 06.

Provozovatelem služby je PiXOLO s.r.o., telefonická infolinka +420 222 94 66 06. Cena za odeslání SMS zprávy je uvedena výše vč. DPH. Za službu technicky odpovídá Axima spol.s r.o. , infolinka , www.platmobilem.cz

 

Provozovatel serveru (PiXOLO s.r.o, IČ: 278 30 730) si vyhrazuje právo tato pravidla a veškeré služby serveru kdykoliv změnit - o čemž informuje v sekci KONTAKTY – podmínky inzerce. Provozovatel uživatelům doporučuje tato pravidla průběžne sledovat. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb eXtraINZERCE.eu ani za způsob jakým služby eXtraINZERCE.eu využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb eXtraINZERCE.eu. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb eXtraINZERCE.eu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit.

VYHLEDÁVÁNÍ

PŘIHLÁŠENÍ